Bal ary nagşy, dokalan däl gysylan polotensalar kagyz planşetleri

Bal ary nagşy, dokalan däl gysylan polotensalar kagyz planşetleri

Haryt ady Açyk syýahat lageri gysylan planşet dokma polotensalary
Çig mal 100% Rayon / Wiskose
Gysylan ululyk 2 sm DIA x 10mm beýiklik
Agram 65gsm
Reňk Ak
Nusga bal ary / göwher nagşy
Gaplamak aýratynlykda örtülen süýji sumkasy, 50pc / sumka
Aýratynlyk Mini teňňe görnüşi hökmünde gysylan, ulanmak aňsat, biodegrirlenip bilinýän, götermek üçin amatly
Logotip Gysylan polotensanyň iki gapdalynda ýöriteleşdirilen nyşan, belliklerde, gutularda ýa-da sumkalarda ýöriteleşdirilen çap.
Mysal elýeterli


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

乐 晟 详情 页 _01
乐 晟 详情 页 _02

Nähili ulanmak?

1-nji ädim: diňe suwa salyň ýa-da bir damja suw goşuň.
2-nji ädim: gysylan jadyly polotensa suwy sekuntda siňdirer we giňelder.
3-nji ädim: tekiz dokuma bolmak üçin diňe gysylan polotensany aýlaň
4-nji ädim: adaty we laýyk çyg dokumasy hökmünde ulanylýar

gysylan salfetka 1
gysylan dokuma 12
gysylan dokuma 13
gysylan polotensa f
乐 晟 详情 页 _04

Arza

Bujadyly polotensa, diňe birnäçe damja suw ony el we ýüz dokumasy hökmünde giňeldip biler.Restoranlarda, myhmanhanada, SPA, syýahat, kemping, dynç alyş, öýde meşhur.
100% biodegrirlenip bilinýän, hiç hili gyjyndyrman çaga derisini arassalamak üçin gowy saýlaw.
Uly adamlar üçin suwa bir damja atyr goşup, ysly çygly süpürgiçleri edip bilersiňiz.

gysylan polotensa 11 副本
oýunjak süpürgiçler
klawiaturany arassalamak

Üstünlik

Adatdan daşary ýagdaýlarda şahsy arassaçylyk üçin ajaýyp ýa-da uzak möhletli işe gireniňizde ätiýaçlyk nusgasy.
Germ Free
Arassa tebigy pulpa ulanyp guradylan we gysylýan sanitariýa bir gezek ulanylýan dokuma
Iň arassa bir gezek ulanylýan çyg polotensasy, sebäbi agyz suwuny ulanýar
Konserwatiw, alkogolsyz, floresan material ýok.
Guradylan we gysylanlygy sebäpli bakteriýalaryň ösüşi mümkin däl.
Bu ekologiýa taýdan arassa önüm, ulanylandan soň biodegrirlenip bilýän tebigy materialdan ýasalýar.

Gysylan polotensa, miniatýura polotensasy diýlip hem atlandyrylýar, täze önüm.Onuň göwrümi 80% -den 90% -e çenli azalýar we ulanylanda suw bilen çişýär we üýtgewsiz galýar.

Dürli paket:

aýratynlykda örtülen süýji sumkasy

10 sany / turba, 400 turba / karton
500 sany / guty, 12 guty / karton
8 sany / blister
çişirilen süpürgiçler 2 的 ipes
jadyly dokuma 25
jadyly dokuma 16
çüýşedäki gysylan polotensa

Dokalan däl Giriş

Giriş

Gysylan polotensa, miniatýura polotensasy diýlip hem atlandyrylýar, täze önüm.Onuň göwrümi 80% -den 90% -e çenli azalýar we ulanylanda suwda çişýär we üýtgemez, bu diňe daşamagy, daşamagy we saklamagy aňsatlaşdyrman, eýsem minnetdarlyk, sowgat, ýygnamak, sowgat ýaly täze aýratynlyklary bolan polotensalary ýasaýar. , arassaçylyk we keselleriň öňüni almak.Asyl polotensanyň işi asyl polotensä täze jan berdi we önümiň derejesini ýokarlandyrdy.Önümiň synag önümçiligi bazara çykarylandan soň, sarp edijiler tarapyndan mähirli garşylandy.2-nji Hytaý ylym we tehnologiýa sergisinde ýokary baha berildi!

乐 晟 详情 页 _07
乐 晟 详情 页 _08
乐 晟 详情 页 _10

Müşderileriň pikirleri

DIA gysylan polotensalar (4)

DIA gysylan polotensalar (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň