Gözellik salony SPA GYM üçin bir gezek ulanylýan gury polotensalar

Gözellik salony SPA GYM üçin bir gezek ulanylýan gury polotensalar

Haryt ady GYM SPA salony üçin bir gezek ulanylýan gury polotensa
Çig mal 100% Rayon / Pagta, ýa-da Poliester bilen garmaly
Açyk ululyk 80 x 40 sm
Agram 65gsm
Reňk Ak
Nusga EF, göwher, quakkard nagşy
Gaplamak 1 sany / sumka, möhürlenen halta ýa-da gaýtadan satylýan halta, 10 sany / sumka, 30 sany / sumka, 50 sany / sumka, ýöriteleşdirilen
Aýratynlyk Softumşak, amatly, biodegrasiýa edilip bilinýän, super suw sorujy
Logotip Torbada ýöriteleşdirilen çap,
Mysal elýeterli


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

乐 晟 详情 页 _01

Nähili ulanmak?

Spunlace-den dokalan mata, hammam polotensasy 80 x 40 sm, 65gsm.

GYM, SPA, Salon we myhmanhanada şahsy arassalamak üçin amatly

Her bir müşderi tarapyndan gowy görülýän 100% biodegrirlenip bilinýän we ekologiýa taýdan arassa önüm.

hatda gowy saýlawdyrçaga hammam polotensasy.

Bir gezek ulanylýan we arassaçylyk.

EF nagşy bilen, aşa ýumşak we güýçli suw sorujy,

Şeýle hem sport we sport zaly tarapyndan garşylanýar.

Aýry-aýry sumka bilen gaplanan, götermek we ulanmak üçin amatly.

hammam polotensasy 1
himiki ýok
hammam polotensasy 20
hammam polotensasy 44
hammam polotensasy

Arza

Aýry-aýry gaplanan hammam polotensasy.Myhmanhanada, SPA, syýahat, kempir, gezelenç, öýde meşhur.
100% biodegrirlenip bilner, hatda çaga derisini hiç hili gyjyndyrman arassalamak üçin gowy saýlawdyr.
Uly adamlar üçin tutuş bedeni gurşap almak üçin hammam polotensasy ýaly ölçeg uludyr.
Arassaçylyk, amatly we amatly.

Aýratynlyklary

 • Polotensalar ýokary suw sorujydyr.
 • Polotensalar 100% bir gezek ulanylýar we kompost bolýar.
  Oeko-tex standart şahadatnamasy bilen 100% kepillendirilen ekologiýa taýdan arassa önüm
 • Polotensalar arassaçylyk.
  Bir gezek ulanylýan polotensaly bakteriýalardan gaça duruň.
 • Polotensalar tygşytly.
  Adaty polotensany arassalamak üçin wagt tygşytlaň
  Adaty polotensanyň bahasy bilen deňeşdirilende bir gezek ulanylýan polotensany ulanmak üçin pul tygşytlaň.
 • Suwdan peýdalanyň.
  Suw üpjünçiligimizden ýuwujy serişdeleri we zyýanly maddalary ulanmagy aýyryň.
 • Bir gezek ulanylýan polotensalarymyz elmydama birmeňzeş ak reňkde bolar we hemişe ýumşak bolar.
  Ordinaryönekeý polotensalar birnäçe gezek gury arassalanansoň, solup başlaýar, reňkini üýtgedýär we ýumşaklygyny ýitirýär.
乐 晟 详情 页 _07
乐 晟 详情 页 _08
乐 晟 详情 页 _10

Sorag-jogap

1. Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?
2003-nji ýylda dokalmadyk önümleri öndürip başlan hünärmen öndüriji.import we eksport ygtyýarnamasy bar.

2. size nädip ynanyp bileris?
SGS, BV we TUV-de 3-nji tarap barlagymyz bar.

3. Sargyt goýmazdan ozal nusga alyp bilerismi?
hawa, hil we paket salgylanmasy üçin nusgalar bermek we müşderileriň iberiş bahasy üçin töleýändigini tassyklamak isleýäris.

4. Sargyt goýlandan soň harytlary näçe wagt alyp bileris?
goýum alanymyzdan soň, çig mal we gaplama materiallaryny taýýarlap başlaýarys we önümçilige başlaýarys, adatça 15-20 gün dowam edýär.
ýörite OEM bukjasy bolsa, gurşun wagty 30 gün bolar.

5. köp üpjün edijileriň arasynda artykmaçlygyňyz näme?
17 ýyllyk önümçilik tejribesi bilen, önümiň hiline berk gözegçilik edýäris.
ökde inereneriň goldawy bilen has ýokary önümçilik kuwwatyny we has gowy hilini almak üçin maşynlarymyz täzeden düzüldi.
ähli ökde iňlis satyjylary bilen, alyjylar bilen satyjylaryň arasynda aňsat aragatnaşyk.
özümiz öndüren çig mal bilen önümleriň bäsdeşlik bahasy bar.

YouTube

Deňiz sport zaly üçin bir gezek ulanylýan hammam polotensasy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň