Dokalmadyk siňdiriji we çalt guratmak agyr agyr süpürgiçler

Dokalmadyk siňdiriji we çalt guratmak agyr agyr süpürgiçler

Haryt ady Dokalmadyk siňdiriji we çalt guratmak agyr agyr süpürgiçler
Çig mal viskoz / poliester / Agaç
Ölçegi 35x60 sm
Agram 85gsm
Reňk gyzyl, ak, mämişi, gök, ýaşyl
Nusga Tolkun çap etmek bilen, deşik.
Gaplamak 3 sany sumka / sumka, 72 halta / karton
Aýratynlyk Dokalmadyk mata, ýumşak, super suw siňdirişi, biodegrirlenip bilner
OEM Hawa
Mysal elýeterli


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Nähili ulanmak?

Aýratynlyklary:

1. Beýik güýç, uzynlyk we uzynlyk ugrundaky kiçijik tapawut.
2.Asid, zäherli däl, radiasiýa däl, adam fiziologiýasy üçin zyýansyz
3. Ajaýyp dem alyş bilen
4.Mast partiýa ölýär, hiç wagt solmaýar
5.Mumşak, açyk reňk, rulonyň süýşmegi, ulanmak aňsat, ýokary hilli.
Handi süpürýäreşiklerden has gowy işläň, kagyzdan has güýçli we çydamly, ikisinde-de ulanmak üçin arzan.
Önümçilik pudagynda köp sanly arassalaýyş we taýýarlyk işleri üçin amatlydyr. Iň kyn arassalaýyş kynçylyklaryňyz üçin iň oňat çözgütler

Arza

Köp maksatly arassalaýjy süpürgiçler, agyr süpürgiçler.

1. Gündelik enjamlary arassalamak we tehniki hyzmat etmek.

2. Gurallary we bölekleri arassalamak.

3. Laboratoriýa gurallaryny arassalamak.

4. Stoly arassalamak, aýna gaplaryny arassalamak.

5. Awtoulag arassalamak.

Bukja we funksiýa

Dokalmadyk arassalaýjy süpürgiçler rulon, 100pc / roll, 300pcs / roll, 400pc / roll, 600pcs / roll, 800pcs / roll we ş.m. görnüşinde gaplanyp bilner.

1. Ekologiýa taýdan arassa
2. Gowy dartyş güýji
3. Ajaýyp ýumşak
4. Lighteňil agram
5. Zäherli däl
6. Suwda çydamly / suwa erän
7. Howa geçirijilikli

Sorag-jogap

1. Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?
2003-nji ýylda dokalmadyk önümleri öndürip başlan hünärmen öndüriji.import we eksport ygtyýarnamasy bar.

2. size nädip ynanyp bileris?
SGS, BV we TUV-de 3-nji tarap barlagymyz bar.

3. Sargyt goýmazdan ozal nusga alyp bilerismi?
hawa, hil we paket salgylanmasy üçin nusgalar bermek we müşderileriň iberiş bahasy üçin töleýändigini tassyklamak isleýäris.

4. Sargyt goýlandan soň harytlary näçe wagt alyp bileris?
goýum alanymyzdan soň, çig mal we gaplama materiallaryny taýýarlap başlaýarys we önümçilige başlaýarys, adatça 15-20 gün dowam edýär.
ýörite OEM bukjasy bolsa, gurşun wagty 30 gün bolar.

5. köp üpjün edijileriň arasynda artykmaçlygyňyz näme?
17 ýyllyk önümçilik tejribesi bilen, önümiň hiline berk gözegçilik edýäris.
ökde inereneriň goldawy bilen has ýokary önümçilik kuwwatyny we has gowy hilini almak üçin maşynlarymyz täzeden düzüldi.
ähli ökde iňlis satyjylary bilen, alyjylar bilen satyjylaryň arasynda aňsat aragatnaşyk.
özümiz öndüren çig mal bilen önümleriň bäsdeşlik bahasy bar.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň